×

​ចូល​​រួម​​ទស្សនា​​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​​លើក​​ដំបូង​​ក្នុង​​អា​គារ​​ជាន់​​ទី​៣៥​​នៃ​​សណ្ឋាគារ Rosewood Phnom Penh

ENTERTAINMENT 6 months ago
 
 

          ​នេះ​ជា​លើក​ទី​មួយ​ហើយ​ដែល​សណ្ឋាគារ Rosewood Phnom Penh ដែល​ជា​សណ្ឋាគារ​លំដាប់​អន្តរជាតិ​​មួយ​នៅ​កម្ពុជា បាន​បង្កើត​នូវ​កម្មវិធី​​តាំង​បង្ហាញ​ពិព័រណ៍សិល្បៈ​នៅ​ឯវិចិត្រសាល​របស់​សណ្ឋាគារ​ក្នុង​អាគារវឌ្ឍនៈ​ជាន់​ទី៣៥។

           ពិព័រណ៍សិល្បៈ​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា “ In the Balance” ដែល​បង្ហាញ​ពីស្នា​ដៃ​ច្នៃ​ប្រឌិត​នៃ​វិចិត្រករ​ចំនួន ប្រាំ​មួយ​រូប​ក្នុង​ប្រធាន​បទ​ផ្សេងៗ​គ្នា ហើយ​ត្រូវ​ដាក់​បង្ហាញ​ជូន​សាធារណៈ​ជន​ចូល​ទស្សនា​ដោយ​សេរី​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨។ វិចិត្រករ​ចំនួន​ប្រាំ​មួយ​នាក់​នោះ​រួម​មាន លោក ឈើន ចាន់នី លោក​ស្រីឆន ឌីណា លោក​. ស្រី បណ្តូល លោក អ៊ុក ជីមវិចិត្រ លោក​ស្រី និង លោក ឆាយ សារ៉ុន លោក លឹម​មួយ ឆាម ក្នុង​ប្រធាន​បទដូចជា៖ ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​សកម្មភាព​របស់​មនុស្ស​ទៅ​លើបរិស្ថាន រោងល្ខោនបាសាក់​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ សភាវៈ​ល្អ​និង​អាក្រក់  ទំនាក់​​ទំនង​​រវាង​ប្រជាជន​រស់​នៅ​បែប​ធម្ម​ជាតិ និង​បរិយាកាស​បែប​ទី​ក្រុង និង​ផលវិបាក​និង​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​មនុស្ស​ជាតិ៕

Article by KEO SONGSUGGESTIONS