×
Photo by NY KINUT, LAY CHAMROEUN

Menswear Collection by ARMADA ASIA - Phnom Penh Designers Week

 
 

ទស្សនា​ម៉ូដ​ថ្មីៗ​រចនា​ម៉ូដ ​និង​ម៉ាក​ Armada Asia ដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ព្រិត្តិការណ៏​ Phnom Penh Designers Week 2017