×

កុំព្យូទ័រ​ដំបូង​របស់​កម្ពុជា​ម៉ាក Koompi (គម្ពី) ចាប់​ផ្តើម​ទទួល​ការកុម៉្មង់ពី​ពេល​នេះ​ត​ទៅ​

NEWS 9 months ago
 
 

          Koompi គឺជា​ម៉ាក​កុំព្យូទ័រ​របស់​កម្ពុជា​ដំបូង​ទើប​តែ​ចាប់​ផ្តើម​បើក​ឲ្យ​ទទួល​ការកុម្ម៉ង់​ទិញ តាម​រយៈគេហ​ទំព័រ​ផ្លូវ​ការ​របស់​ខ្លួន koompi.com។ កុំព្យូទ័រ​ជំនាន់​ទី​មួយ​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា koompi salad ដែល​មាន​តម្លៃ ៣៦៩​ដុល្លារ ដំណើរ​ការ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ KramaOS ជា​មួយ​នឹង​កម្លាំង​ម៉ា​ស៊ី​ន៖

-CPU Intel® N3450 1.10 GHz (4 Core) processor
-Graphic Intel® Full HD 500 graphics
-Memory 8 GB RAM
-Base Storage 128 GB SSD, support SSD expendable
-Ultra thin L315.7mm x W208mm H12.5mm, Weight 1.4kg

          ការ​បើក​ទទួល​កុម្ម៉ង់​ទិញ​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ពេល​នេះ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៨ កក្កដា​ឆ្នាំ ២០១៨៕

Article by KEO SONGSUGGESTIONS